Vår historie

Advokatfirmaet Legal AS er en fortsettelse av den advokatpraksis som daværende høyesterettsadvokat Olav T. Laake etablerte i 1963. Da Laake ble dommer i 1976 overtok høyesterettsadvokat Atle Helljesen praksisen. Atle Helljesen hadde da vært ansatt hos Laake siden 1971.

Atle Helljesen drev firmaet i kontorfellesskap med flere advokater fram til 1996, da kontorfellesskapet fikk fellesbetegnelsen Legal.

Advokatfirmaet Legal i sin nåværende form, ble etablert 01.01.03, og består i dag av advokat (H) Inger Marie Sunde og advokat Eirik Myhre. Fra 01.01.2018 omdannet vi fra ANS til AS og advokat Eyolf Lund, advokat Sigurd Rønningen og advokat Niels-Christian Schelver Petersen gikk inn som partnere.

Ida Gjerseth er ansatt som fast advokat.

Høyesterettsadvokat Atle Helljesen trådte i 2015 ut som partner, og er nå i kontorfellesskap med Legal. Advokat (H) Frode Jæger Folkestad gikk i 2019 ut som partner, men sitter også i kontorfellesskap med Legal.

I mars 2019 gikk advokat Harald Søndenå Jacobsen inn i kontorfellesskap med Legal.

Advokatkontoret har i mer enn 40 år vært et markert og kjent advokatkontor i Rogaland, og har vært involvert i mange omtalte rettssaker. Tradisjonelt har hovedvekten av oppdragene vært prosedyre og annen konflikthåndtering for private klienter. Vår målsetting er også å kunne ivareta klientenes næringsinteresser.

Firmaet har bestandig vært kjent for en uredd og sosial profil i sitt arbeid, og for å utføre oppdragene innenfor rimelige kostnader.

Vakttelefon

Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 922 12 422. Telefonen er betjent hele døgnet.