Advokatfirmaet Legal AS

Advokatfirmaet Legal AS er en fortsettelse av den advokatpraksis som daværende høyesterettsadvokat Olav T. Laake etablerte i 1963. Da Laake ble dommer i 1976 overtok høyesterettsadvokat Atle Helljesen praksisen. Atle Helljesen hadde da vært ansatt hos Laake siden 1971.

Bedrifter

Vi har representert en lang rekke små og mellomstore bedrifter i saker av forretningsjuridisk karakter. Dette innbefatter også alminnelig kontraktsrett, skatte og avgiftrett, eiendomsrett, selskapsrettslige problemstillinger og arbeidsrett.

Private kunder

Vi har bred og solid kompetanse på rettsområder som privatpersoner kan bli berørt av. Dette gjelder arbeidsrett, fast eiendomsrett, rettsforhold som omfattes av plan-og bygningsloven, avhendingsloven, saker etter bustadoppføringslova, odelsrett m.v.

Offentlige organer

Vi har bistått flere kommuner og offentlige organer og virksomheter i ulike saker, herunder konkurranserett, arbeidsrett, fast eiendomsrettsforhold m.v.

Aktuelt

mai 10, 2022

Skal du selge eller overføre bolig/fritidsbolig uten bruk av eiendomsmegler?

En overføring av fast eiendom (både bolig og fritidsbolig) kan være aktuelt i en rekke situasjoner. Et eksempel kan være i forbindelse med samlivsbrudd hvor en […]
mai 5, 2022

Forslag til endring av reglene for innleie og retten til heltidsarbeid

Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sendte nylig ut et høringsforslag om styrking av retten til heltidsansettelse. I forslaget foreslås en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som lovfester en heltidsnorm […]
oktober 11, 2021

Dom i saken om dobbeltdrapet på Storhaug

Advokat Inger Marie Sunde har vært bistandsadvokat for et vitne i saken om dobbeltdrapet på Storhaug. Den tiltalte ble forrige uke dømt til 21 års fengsel […]
september 28, 2021

Legal utvider laget

Advokatfirmaet Legal AS ønsker å utvide laget og vil om kort tid har plass til 1-2 nye advokater. Fortrinnsvis ønsker vi å utvide med etablerte advokater, men […]
juni 8, 2021

God sommer fra Advokatfirmaet Legal

Advokatfirmaet Legal ønsker alle gamle og nye klienter en god sommer. Resepsjonen vil være betjent alle ukedager i sommerferien. I hele perioden vil også vår vakttelefon […]
mars 11, 2021

Advokatfirmaet Legals historie går 58 år tilbake i tid, Gerd har vært ansatt i 47 av dem

Advokatfirmaet Legal AS har på kvinnedagen 8. mars 2021 tildelt vår fantastiske regnskapsfører og advokatassistent Gerd Egeland Idsøe, Norges Vels fortjenestemedalje i sølv for lang og […]