Advokatfirmaet Legal AS

Advokatfirmaet Legal AS er en fortsettelse av den advokatpraksis som daværende høyesterettsadvokat Olav T. Laake etablerte i 1963. Da Laake ble dommer i 1976 overtok høyesterettsadvokat Atle Helljesen praksisen. Atle Helljesen hadde da vært ansatt hos Laake siden 1971.

Bedrifter

Vi har representert en lang rekke små og mellomstore bedrifter i saker av forretningsjuridisk karakter. Dette innbefatter også alminnelig kontraktsrett, skatte og avgiftrett, eiendomsrett, selskapsrettslige problemstillinger og arbeidsrett.

Private kunder

Vi har bred og solid kompetanse på rettsområder som privatpersoner kan bli berørt av. Dette gjelder arbeidsrett, fast eiendomsrett, rettsforhold som omfattes av plan-og bygningsloven, avhendingsloven, saker etter bustadoppføringslova, odelsrett m.v.

Offentlige organer

Vi har bistått flere kommuner og offentlige organer og virksomheter i ulike saker, herunder konkurranserett, arbeidsrett, fast eiendomsrettsforhold m.v.

Aktuelt

oktober 5, 2022

Samboerskap – kan være risky business hvis papirene ikke er i orden

Stadig flere velger å bo sammen uten å gifte seg. 30 prosent av dem som lever i et samliv er samboere. Denne andelen har steget med […]
september 27, 2022

Mista lappen?

Advokatene i Legal får gode resultater i vegtrafikksaker. Sjåføren i den tragiske dødsulykken i Botsheitunnelen fikk igjen førerkortet etter anke til lagmannsretten. Selv om det i […]
juni 8, 2022

Velkommen til gratis frokostseminar om fremtidsfullmakter – torsdag 16. juni kl 09.00.

Velkommen til gratis frokostseminar om fremtidsfullmakter m.m. Advokatfirmaet Legal AS ved advokatene Niels-Christian Schelver Petersen og Ida Gjerseth avholder frokostseminar om fremtidsfullmakter torsdag 16. juni.  Seminaret vil også […]
juni 8, 2022

Fremtidsfullmakt – hvem skal bestemme på dine vegne hvis du en dag ikke kan gjøre det selv?

Har du tenkt over hva som skjer hvis du kommer i en situasjon der du ikke er i stand til å ivareta egne interesser? Kari og […]
mai 10, 2022

Skal du selge eller overføre bolig/fritidsbolig uten bruk av eiendomsmegler?

En overføring av fast eiendom (både bolig og fritidsbolig) kan være aktuelt i en rekke situasjoner. Et eksempel kan være i forbindelse med samlivsbrudd hvor en […]
mai 5, 2022

Forslag til endring av reglene for innleie og retten til heltidsarbeid

Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sendte nylig ut et høringsforslag om styrking av retten til heltidsansettelse. I forslaget foreslås en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som lovfester en heltidsnorm […]