Ida Gjerseth fullførte mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen høsten 2011. Hun skrev masteroppgave innen straffeprosess, om vitners troverdighet og pålitelighet i straffesaker. Som valgfag har hun ett års praksis ved rettshjelpstiltaket Jussformidlingen, hvor hun arbeidet innen en rekke sivilrettslige områder.

I februar 2012 tiltrådte hun stilling som advokatfullmektig hos Legal, og i april 2014 fikk hun advokatbevilling.

Gjerseth har bred prosedyreerfaring i tingrett og lagmannsrett i både sivile saker og straffesaker. Hennes arbeidsfelt omfatter blant annet arv, familie, skifterett, barnevern, arbeidsrett og straffesaker.

Ida er styreleder i Rogaland Brann og Redning IKS, og sitter som styremedlem i Yngre Advokater Sør-Rogaland Krets i Advokatforeningen.

Epost: igo@legal.no
Telefon: 41 42 22 73