Frode Jæger Folkestad er født i 1949 og ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1974. Han har praksis fra Justisdepartementet, påtalemyndigheten og som dommerfullmektig.

Folkestad har drevet advokatpraksis i Stavanger siden 1977 med oppdrag både for næringsdrivende og private innenfor de fleste rettsfelt. Han har bred og omfattende prosedyreerfaring for alle rettsinstanser. Møterett for Høyesterett fikk Folkestad i 1992.

Frode Jæger Folkestad er fast forsvarer i Stavanger. Han er medlem av Advokatforeningens meklingsutvalg og er selv godkjent advokatmekler DNA.

Fra 2020 driver han advokatvirksomhet i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Legal AS.

Epost: ff@legal.no
Telefon: 90667880