Eyolf Lund er født i 1963 og ble cand. jur. i 1993. Han har tidligere vært ansatt og etter hvert partner i advokatfirmaet Rekve, Mitsem & Co DA. Fra og med 2012 drev Lund egen praksis. Lund startet i kontorfelleskap med Advokatfirmaet Legal i januar 2014.

Lund har bred erfaring fra fast eiendoms rettsforhold og har ført svært mange saker mot eierskifteforsikringsselskaper for ting- og lagmannsrett ad feil og mangler ved kjøp og salg av fast eiendom, tvister ad nyboliger og tingsrettslige forhold ved fast eiendom. Lund har et godt nettverk av samarbeidspartnere som takstmenn, meglere og fagkyndige innen fast eiendom. Lund har også utstrakt erfaring innen husleierett og kontraksrett.

Videre har Lund arbeidet mye innen håndverkertjenesteloven og generelt sett alt innen kjøps og forbrukerjussens område.

Lund har videre erfaring med saker innen arv og familieretten og innen forvaltningsretten. I løpet av sin praksis har Lund arbeidet med mange sakstyper innen sivilretten.

Lund har vært samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund i 20 år og satt i styret hos Huseiernes Landsforbund i 4 år.

Epost: el@legal.no
Telefon: 92 89 04 70