Eirik Myhre

Eirik Myhre er født i 1970 og ble cand.jur ved Universitetet i Bergen høsten 1996.

Myhre har praksis fra Utlendingsdirektoratet (1997-1999), Justisdepartementet (1999-2001), påtalemyndigheten ved Oslo politidistrikt (2001-2004) og som dommerfullmektig ved Karmsund tingrett (2004).

I 1999 var han utplassert som attache ved den Norske Ambassade i Sarajevo som følge av krigen på Balkan. Fra år 2000 arbeidet han som utlendingsattache ved den Norske Ambassade i Beograd.

Myhre har bred prosedyreerfaring i tingrett og lagmannsrett i både sivile saker og straffesaker. Hans arbeidsfelt omfatter blant annet fast eiendoms rettsforhold, jordskifte, avhendingsrett, forbrukerrett/kjøpsrett, pengekrav, forvaltningsrett, arbeidsrett, arv, familie, skifterett og straffesaker.

Eirik Myhre har arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Legal AS siden 1. januar 2005, og gikk inn som partner fra 1. januar 2011. Han har hatt advokatbevillingen siden mars 2003.

Eirik Myhre er styreleder I Advokatfirmaet Legal AS. Han er nestleder i den norske Advokatforening, Sør-Rogaland Krets. Han sitter i tillegg som nestleder i styret i Viking FK, og er medlem i påtalenemda i Norges FotballForbund (NFF).

Epost: em@legal.no
Telefon: 97582517