Sigurd Rønningen, født 1969, ble cand.jur ved Universitetet i Bergen høsten 1996.

Rønningen har hatt advokatbevilling siden 2000. Han har praksis som advokatfullmektig og senere fast advokat og partner i Advokatfirma Rekve, Mitsem & Co DA fra januar 1998 til desember 2013, deretter som advokat i eget foretak fra januar 2014 og i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Legal fra mars 2014.

Rønningen har bred prosedyreerfaring i tingrett og lagmannsrett i både sivile saker og straffesaker. Hans arbeidsfelt omfatter blant annet fast eiendoms rettsforhold, avhendingsrett, fast bosted og samvær etter barneloven, barnevern og barnebortføring, forbrukerrett/kjøpsrett, arbeidsrett, arv, familie, skifterett og straffesaker. Rønningen er også godkjent advokatmekler DNA.

Epost: sr@legal.no
Telefon: 915 37 549