ULOVLIGE AVHØRSMETODER HOS NORSK POLITI – Gutten fra Brennpunktdokumentaren har endelig fått erstatning og oppreisning

Tidligere i år skrev vi om den 15-år gamle gutten som ble utsatt for ulovlige avhørsmetoder hos norsk politi, se link:

https://legal.no/?p=6146

Saken ble også tematisert i Brennpunkt på NRK den 14.03.17, der dokumentaren har fått navnet «Avhøyret», se innslaget her:

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt

Advokat Inger Marie Sunde i Advokatfirmaet Legal er forsvareren til gutten som ble utsatt for ulovlige avhørsmetoder. Det var Sunde som oppdaget ulovlighetene i avhøret av hennes klient og som fikk retten til å oppnevne en sakkyndig på avhørsmetoder. Alle de fem ungdommene ble frifunnet.

Statens sivilrettsforvaltning har tilkjent alle de 5 guttene erstatning etter frifinnelsen, men gir vår klient 20 000 mer enn 3 av de andre og begrunner det bla. slik:

«Vi viser til at utsettelsen fra desember 2015 til oktober 2016 skyldes kritikkverdige forhold rundt avhøret av kravstiller. Det ble i den forbindelse oppnevnt en sakkyndig som skulle se nærmere på disse omstendighetene, og den berammede hovedforhandling måtte utsettes. Det er også sett hen til påkjenningen det var for kravstiller i ung alder å bli utsatt for et slikt avhør i en alvorlig straffesak. Vi finner det naturlig at også disse forholdene tillegges vekt ved fastsettelsen av oppreisningen»

Som følge av at hennes klient opplevde størst urett, tilkjennes han altså den største erstatningen av de fem – 70.000 kroner. Til Stavanger Aftenblad har Sunde uttalt følgende:

– En skulle alltid sett at disse erstatningene hadde vært høyere. Når det er sagt, opplever min klient oppreisning ved at man ser den urett han har blitt utsatt for og også at dette vektlegges i erstatningen. Min klient ble utsatt for en alvorlig urett fra politiets side, sier Sunde til Aftenbladet.

Se hele artikkelen i Stavanger Aftenblad her:

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/KwlQM/Tenaringsgutter-far-erstatning-etter-strafforfolging

Hvis du har vært utsatt for urett fra politiets side vil du ofte ha krav på oppreisning og erstatning. Advokatfirmaet Legal ANS har bred erfaring innen strafferettens område. Kontakt oss gjerne dersom du har behov for bistand.