STYRKET VERN FOR VARSLERE OG ENDRINGER I ARBEIDSTIDSREGLENE

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.  Vi har med dette fått et styrket vern av varslere og endringer i arbeidstidsreglene.

 

Endringer i varslingsreglene

Følgende konkrete endringer vil styrke vernet av varslerne:

  • Virksomheter med fem ansatte eller flere pålegges å utarbeide varslingsrutiner  Forskning viser tydelig at det varsles mer og at varslerne blir behandlet bedre i virksomheter som har rutiner for varsling. Det innføres en plikt for alle virksomheter med fem ansatte eller flere til å utarbeide rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. Samtidig innføres visse minimumskrav til varslingsrutinenes innhold.

 

  • Innleide arbeidstakere får utvidet varslervern  Varslervernet i arbeidsmiljøloven i dag gjelder for virksomhetens egne ansatte. Innleide arbeidstakere kan også få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten de er innleid til. Innleide arbeidstakere har ikke stillingsvern i innleievirksomheten og vil dermed kunne være i en særlig sårbar situasjon hvis de sier ifra om kritikkverdige forhold. De innleide får derfor nå samme rett til å varsle og samme vern mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte.

 

  • Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem  Det er alltid lovlig å varsle tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. I dagens regelverk kan det være uklart om varslerens identitet kan hemmeligholdes. Det innføres en utvidet taushetsplikt som vil gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter.

 

  • Rydder opp og samler varslingsreglene i et eget nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven.

 

 

Endringer i arbeidstidsreglene om arbeid mellom klokken 21 og 23

  • Formålet med den nye bestemmelsen er å gi bedre muligheter til fleksible arbeidsdager, uten at arbeidstaker skal arbeide mer eller hvile mindre.

 

  • Det er kun arbeidstaker som kan ta initiativet til arbeidet. Arbeidstaker må selv ønske å arbeide mellom klokken 21.00 og 23.00. Det kreves en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Samtidig må arbeidsgiver være enig i at noe av arbeidet utsettes til kvelden.

 

  • Arbeid som utføres etter klokken 21, må være innenfor daglig arbeidstid. Arbeid utover avtalt arbeidstid vil fortsatt være overtid. Reglene for hva som regnes som nattarbeid endres ikke.

 

 

Les mer om endringene

 

* * *

 

Vi i Advokatfirmaet Legal ANS har lang erfaring med arbeidsrett og kan bistå med å utarbeide rutiner spesielt tilpasset din virksomhet. Ta gjerne kontakt med undertegnede for en uforpliktende prat.

 

 

Stavanger 16.08.2017,

 

Niels-Christian Schelver Petersen

Advokat