Styreansvar ved salg av fast eiendom

Jeg fikk nylig en svært interessant dom i Stavanger tingrett hvor saken var at min klients eiendom var kjøpt som totalrenovert. Min klient fikk tidligere en uteblivelsesdom mot aksjeselskapet som solgte eiendommen, men selskapet slo seg konkurs rett etter dommen. Dommen er svært interessant på flere måter: Den viser at et selskaps styre inkl. styreformann og daglig leder, kan bli idømt personlig ansvar for krav som egentlig heftet ved selskapet. Har man disse rollene må man opptre forsvarlig når det gjelder driften og økonomiske forhold. Herunder må man sørge for at selskapet har ansatte med god nok kompetanse for det arbeid selskapet utfører. Dessverre er det slik at mange selskap ansetter eller leier inn personell som ikke på noen måte har god nok erfaring eller kompetanse til det arbeidet som utføres, og da kan det lede helt galt av sted.

Jeg vil også på det sterkeste anbefale folk å google selskap og de personer som står bak et aksjeselskap, før man inngår kontrakt eller kjøper brukt eiendom. Underlig nok gjør ikke høyst oppegående mennesker dette, og man kan da stå igjen med tap på flere hundre tusen når ting skjærer seg.

Videre vil jeg advare mot å kjøpe brukt eiendom av et aksjeselskap. Mange starter et eget AS kun for et enkelt prosjekt, og når dette prosjektet er ferdig er det ingen penger igjen i selskapet som kan dekke fremtidige mangelskrav. Man må merke seg at et aksjeselskap ikke får tegne eierskifteforsikring når en brukt eiendom selges. Kjøper kan derfor i verste fall få en særdeles dårlig utsikt til dekning av fremtidige mangelskrav. Normalt vil eierskifteforsikringsselskapet være ansvarlig på lik linje med selger ved eventuelle fremtidige mangelskrav.

Les artikkelen i Stavanger Aftenblad her.