Veiledning til hvor du kan finne diverse skjema av interesse

Skatteetaten – Skatt/flytting
www.skatteetaten.no
Her kan du finne diverse skjema vedrørende likning, flyttemelding, skifteerklæring, melding om arv, samt mange andre skjema som kan være nyttige.

Statlige elektroniske blanketter – Skjema fra departementene
http://blanketter.ft.dep.no
Her kan du velge blant de ulike departementene og finne forskjellige skjema under hver enkelt av dem. Du finner f. eks. oppsett på standard arbeidsavtale under Arbeids og inkluderingsdepartementet.

NAV- Skjema for privatpersoner i forbindelse med stønader
www.nav.no
Her finner du blant annet diverse søknadsskjema som skal benyttes ved søknad om forskjellige ytelser. Blant annet ligger det skjema for søknad om barnetrygd og forslag til avtale om underholdsbidrag.

Altinn – Skjema rettet til både privatpersoner/primærnæringen
www.altinn.no/no/skjema-og-tjenester/
Eksempel på skjema under denne linken er skjema for søknad etter plan-og bygningsloven

Forbrukerrådet- Skjema for hjelp i forbindelse med salg/kjøp
www.forbrukerradet.no
Her vil du finne mulige skjema for klage på kjøp, samt hvordan du selv skal sette opp en vanlig avtale om salg av bil.

Men husk; For din sak kan det gjelde spesielle forhold og da anbefales du å ta kontakt med Legal for rådgivning.