NYTT UTFORDRENDE UTVALGSOPPDRAG FOR LEGAL-ADVOKAT

Legal-advokat Inger Marie Sunde var medlem av det regjeringsoppnevnte Straffeprosessutvalget, som i november i fjor fremla forslag til ny lov. Hun går nå til nye, spennende oppgaver og ble i Statsråd 11. august 2017 oppnevnt som advokatrepresentant i et bredt sammensatt utvalg som skal utrede domstolenes organisering.

Se lenke:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offentlig-utvalg-skal-utrede-domstolenes-organisering–en-ny-domstolkommisjon/id2565733/