DET LØNNER SEG Å HA EN UREDD ADVOKAT – Ulovlige avhørsmetoder hos norsk politi

På sensommeren 2014 kom en fortvilet 15-åring, sammen med moren og treneren sin, inn på advokat Inger Marie Sundes kontor. Han fortalte om et politiavhør der det var brukt metoder som ikke var lovlige.  Uten forsvarer og verge til stede, hadde han i 2 timer vært utsatt for press og manipulasjon, fordi politimannen på forhånd hadde bestemt seg for hva som var rett i denne saken. Guttens historie, som ikke stemte med politiets forhåndsoppfatning, var politimannen ikke interessert i. Gutten avga en uriktig tilståelse og sa umiddelbart etterpå til treneren sin at han kunne ha sagt hva som helst for å slippe ut fra politistasjonen. Da politiet og senere statsadvokaten ikke ville høre på advokat Sundes påpekning av at dette avhøret var et resultat av ulovlig etterforskning og et menneskerettsbrudd, ba hun Stavanger tingrett oppnevne forsker Asbjørn Rachlew som sakkyndig for å vurdere lovligheten av avhørsmetodene.

I sin rapport konkluderte Rachlew bla med at:

  • Avhøret var ulovlig
  • Det ble brukt manipulasjon
  • Det ble brukt press
  • Det er i strid med menneskerettighetene

Han understreket også at politiet vet at slike metoder kan resultere i falske tilståelser. Han synes avhøret minner ham om gamledager, og også om avhørene av Brendan Dassey i Netflix-serien «Making A Murderer».

Vår klient ble frifunnet etter to år. Retten konkluderer slik om avhøret:

«Retten er enig i at det hefter betydelige mangler ved avhøret, herunder også hva gjelder objektiviteten ved gjennomføringen av dette.»

For gutten har det vært en ungdomstid på vent med de verste anklager hengende over seg. Saken ble tematisert Brennpunkt på NRK den 14.03.17, der dokumentaren har fått navnet «Avhøyret». Se hele innslaget her:

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt

Advokat Inger Marie Sundes arbeid med saken er omtalt mer detaljert i artikkel på nrk.no, se:

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/avhoyret-som-gjekk-gale-1.13346466

Krimkommentator Olav Rønneberg uttaler følgende i sin kommentar på nrk.no:

«15-åringen fra Rogaland ble reddet av en pågående forsvarer og av dommerne i tingretten. Kan vi stole på at det samme skjer neste gang?»

Se hele kommentaren til Rønneberg her:

https://www.nrk.no/ytring/et-gufs-fra-fortiden_-1.13423330

Politidirektøren sier nå at man skal styrke kompetansen til avhørerne. La oss håpe at vår klients bitre erfaring med norsk politi, kan føre til forbedringer for fremtiden.

Som medlem av Straffeprossessutvalget som i november i fjor overleverte forslag til ny lov, har advokat Sunde fremmet forslag som skal bidra til å hindre at noe slik kan skje igjen. Utvalget foreslår at ingen barn mellom 15 og 18 år i saker som ikke er bagatellmessige, kan avhøres uten forsvarer til stede. Forsvareren skal bl.a. sikre at klientens menneskerrettigheter ivaretas og at det bl.a. ikke brukes ulovlig press.

Se straffeprosessutvalgets forslag til ny straffeprosesslov her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-24/id2517932/

Advokatfirmaet Legal ANS har bred erfaring innen strafferettens område. Kontakt oss gjerne dersom du har behov for bistand.