Tore Helseth Høyer

Tore H. Høyer, født 1973, ble cand.jur ved Universitetet i Bergen høsten 2000.

Høyer har bred erfaring som advokat. Han har fra 2004 til og med 2019 vært advokatfullmektig og advokat, herunder partner og daglig leder, i Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co i Stavanger. Før dette arbeidet Høyer hos Fylkesmannen i Rogaland og hos If skadeforsikring.

Høyer har bred erfaring med prosedyre for domstolene, konfliktløsning og forhandlinger og arbeider innenfor de fleste av firmaets saksområder, men har særlig kompetanse i strafferett og barnevernsrett.”

Han driver advokatvirksomhet i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Legal AS.

Advokat Høyers hjemmeside finner du her.