nielsen

Niels-Christian Schelver Petersen, født 1977, ble cand.jur ved Universitetet i Bergen våren 2004. Han har spesialfag i arbeidsrett.

Schelver Petersen har lang erfaring fra påtalemyndigheten. Han har i en årrekke arbeidet som advokat, blant annet i Advokatfirmaet Økland og i advokatfirmaet Lippestad AS der han hadde hovedansvaret for arbeidsrett.  Fra og med 2016 har han hatt tilhold i Stavanger og er deleier og partner i firmaet.

Schelver Petersen arbeider i hovedsak med arbeidsrett, prosedyre og kontraktsrett/selskapsrett. Dette omfatter bl.a.  saker om omorganiseringer, nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, ansettelser, personalsaker, oppsigelse og avskjed, varslersaker, fortrinnsrett, sluttavtaler og konkurranseklausuler og også human resources (HR), complience og granskning. Han har også erfaring med gjennomføring av due diligence i oppkjøps-/transaksjonssituasjoner med fokus på gjennomgang og rådgivning om pensjons- og arbeidsrettslige problemstillinger i denne forbindelse. Han bistår både små og mellomstore bedrifter og privatpersoner i denne sammenheng.

Schelver Petersen har bred prosedyreerfaring fra både tingrett og lagmannsrett i både sivile saker og i straffesaker- Han påtar seg også forsvareroppdrag. Schelver Petersen holder også jevnlig foredrag innen nevnte fagområder.

Epost: nc@legal.no
Telefon: 906 19 905