Inger Marie Sunde er født i 1961. Hun er cand. jur. fra 1988, fikk advokatbevilling i 1994 og møterett for Høyesterett i 2004. Sunde er fast bistandsadvokat for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett. Hun var tidligere fast forsvarer for de samme domstoler i perioden 2007-2019. Sunde har vært medlem av det regjeringsoppnevnte Straffeprosessutvalget som avga innstilling om ny straffeprosesslov i november 2016 og Domstolkommisjonen som avga innstilling om domstolenes organisering mm i september 2020. Hun er fra 1.1.2021 leder av Disiplinærutvalget for Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser.

Etter praksis bla. som byråsjef i Næringsdepartementet i tiden 1988-1993, arbeidet hun en tid som advokatfullmektig/advokat i Stavanger før hun gikk inn i politiet. Sunde arbeidet som politijurist i Stavanger til hun i 1998 tiltrådte stilling som Statsadvokat i Rogaland.

Fra 1. mars 2003 har hun arbeidet som advokat hos Advokatfirmaet Legal ANS (nå AS) og gikk inn som partner fra 1. januar 2004. Fra 1.1.2021 er hun daglig leder i Legal AS. Sunde driver alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på prosedyre i både sivile saker og straffesaker.

Gjennom sin tjenestetid i departementet deltok Sunde i forhandlingene med EU vedrørende EØS-avtalen. Hun har også undervist i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI Stavanger, og satt over en femårs periode i styret i Sør-Rogaland krets av den norske Advokatforening.

Epost: ims@legal.no
Telefon: 90879273