Harald driver advokatvirksomhet i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Legal AS. Han kommer fra stilling som nemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Harald har i tillegg blant annet lang erfaring fra Sivilombudsmannen, som dommerfullmektig og konsulent i Finanstilsynet.

Harald vil i hovedsak arbeide med barnevernsrett, strafferett, utlendingsrett, alminnelig forvaltningsrett og kontraktsrett. Han vil også kunne påta seg oppdrag innenfor firmaet sine øvrige fagområder.

CV:

2019 – d.d.  Sensor for juridiske studenter, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder.
2016-2019  Fylkesnemndsleder. Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.
2014-2016  Dommerfullmektig, Fredrikstad tingrett.
2008-2014 Førstekonsulent/rådgiver, Sivilombudsmannen.
2007-2008 Førstekonsulent, Finanstilsynet.
2007 Fagkonsulent, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune.
2005-2006 Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.
2004-2004 Fengselsbetjent (sommerjobb), Stavanger fengsel.

E-post: hsj@legal.no
Telefon: 922 12 422