Atle Helljesen er født i 1945 og ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1968. Han ble advokat i 1971 og Høyesterettsadvokat i 1975.
Helljesen har har praksis som dommerfullmektig, samt fra kommunal virksomhet 1969-71. Videre har Helljesen drevet som advokat i Stavanger, først som fullmektig hos Olav T. Laake, og med egen praksis fra 1976 – med hovedvekt på prosedyre i både sivile saker og i straffesaker. Han er kjent for en engasjert og uredd holdning fra en rekke medieomtalte sivile saker og straffesaker.

Atle Helljesen har hatt flere tillitsverv innen Den Norske Advokatforening. Blant annet mangeårig medlem av foreningens rettssikkerhetsutvalg, medlem av Hovedstyret 1992-1995, og foreningens formann 1997-2000.

Helljesen har deltatt i offentlige utvalg som har utredet henholdsvis fengselsloven, tvistemålsloven og domstolenes organisering.

Han er godkjent advokatmekler DNA og driver advokatvirksomhet i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Legal AS

Epost: ah@legal.no
Telefon: 91 11 33 29