Legal styrker laget

Vi ønsker Tore H. Høyer velkommen til oss.

Tore vil drive advokatvirksomhet i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Legal AS. Tore kommer fra stilling som partner og daglig leder i advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co i Stavanger.

Tore har bred erfaring med prosedyre for domstolene, konfliktløsning og forhandlinger og arbeider innenfor de fleste av firmaets saksområder, men har særlig kompetanse i strafferett og barnevernsrett.