Legal utvider laget

Advokatfirmaet Legal AS ønsker å utvide laget og vil om kort tid har plass til 1-2 nye advokater.

Fortrinnsvis ønsker vi å utvide med etablerte advokater, men også nyetablerte med stå på-vilje og tro på seg selv, kan være aktuelle.

***

Advokatfirmaet Legal AS har i 50 år vært et markert og kjent advokatkontor i Rogaland. Vi er et mellomstort firma med kontorer i Stavanger sentrum.

Vi bistår både bedrifter og privatpersoner med rådgivning, konflikthåndtering og rettslige prosesser innen de fleste fagområder, både av sivil-, straff- og forretningsmessig karakter.

Vi har bred prosedyreerfaring for domstoler i alle rettsinstanser. Vi har også bred erfaring og kompetanse innen forhandlinger, og har flere advokater som er godkjente advokatmeklere.

Firmaet har alltid vært kjent for en uredd og sosial profil i sitt arbeid.

***

 Kontakt Inger Marie Sunde (ims@legal.no) eller Eyolf Lund (el@legal.no) for ytterligere informasjon eller for å melde interesse.