Legal utvider laget

Vi ønsker advokat Harald Søndenå Jacobsen velkommen til oss.

Harald vil fra og med i dag drive advokatvirksomhet i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Legal AS. Han kommer fra stilling som nemndsleder for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Harald har i tillegg blant annet lang erfaring fra Sivilombudsmannen, som dommerfullmektig og konsulent i Finanstilsynet.

Harald vil i hovedsak arbeide med barnevernsrett, strafferett, utlendingsrett, alminnelig forvaltningsrett og kontraktsrett. Han vil også kunne påta seg oppdrag innenfor firmaet sine øvrige fagområder.