DET KAN BLI DYRT MED DÅRLIGE KONTRAKTER, ELLER Å VÆRE UTEN KONTRAKT.

Advokatråd er ikke så dyrt når du spør før det er oppstått konflikt. Det kan imidlertid bli kostbart å vente med å spørre til etter konflikten har oppstått.

Kontrakter er en sentral del av hverdagen vår. Her en noen eksempler på når det kan være ekstra viktig med en gjennomtenkt kontrakt:

  • Skal du kjøpe noe som koster en del, bør du ha en kjøpekontrakt som forteller hva selger har fortalt om det du kjøper og betingelsene for handelen, slik at du står sterkere ved eventuelle feil eller mangler.
  • Skal du selge noe som koster en del, bør du også ha en kontrakt som sier hva du har sagt om det du selger slik at du ikke har “forlovet” deg og risikerer krav mot deg i etterkant av handelen
  • Skal du inngå et forretningsmessig samarbeid bør det lages en rammeavtale om hva dere tenker om samarbeidet og hvilke felles intensjoner dere har. Om du etablerer et aksjeselskap hvor flere eier bør du skrive en aksjonæravtale som regulerer det som ikke står i aksjeloven.
  • Skal du selge eiendom bør du søke råd hos advokat om hva som bør reguleres i kontrakt, dersom du ikke skal bruke megler.
  • Skal du inn i ny stilling skal du ha en arbeidsavtale og du må be om råd før du skriver under. Bonusavtale eller lignende bør også reguleres i en skriftlig avtale.
  • Er du samboer, bør du ha en kontrakt som regulerer de økonomiske forpliktelser under samlivet, samt den økonomiske fordelingen ved et eventuelt brudd.

Vi bistår både bedrifter og privatpersoner med å utforme kontrakter innen de fleste rettsområder. Vi er her for å hjelpe deg og vi er på din side helt frem.

 

Stavanger, 31.03.2017

Frode Jæger Folkestad

Advokat