Gerd Idsøe

Gerd Idsøe er født i 1954 og har arbeidet i firmaet siden 1974. Hun tok eksamen som advokatassistent DNA i 2001.

Idsøe er autorisert av Den Norske Advokatforeningen til under advokatens ansvar og kontroll å utføre flere typer selvstendige juridiske oppgaver, slik som utarbeidelse av juridiske dokumenter, innhenting av opplysninger, kildesøk og forberedelse av saker.

Gerd Idsøe har  videre ansvaret for firmaets regnskap, samt er advokat (H) Atle Helljesens sekretær.

Gerd Idsøe kan kontaktes direkte her: