Inger Marie Sunde

Inger Marie Sunde er født i 1961. Hun er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1988,  fikk advokatbevilling i 1994 og møterett for Høyesterett i 2004. Sunde er fast bistandsadvokat for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett. Hun var også fast forsvarer for de samme domstoler i perioden 2007-2019. Hun er medlem av Advokatforeningens faste lovutvalg for strafferett og straffeprosess og Disiplinærutvalget Aust- og Vest- Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser. Sunde var medlem av det regjeringsoppnevnte Straffeprosessutvalget som avga innstilling med forslag til ny straffeprosesslov 1. november 2016. Hun er i dag medlem av den regjeringsoppnevnte Domstolkommisjonen som skal avgi sin innstilling om domstolenes organisering mm. i 2020.

Etter praksis blant annet som byråsjef i Næringsdepartementet i tiden 1988-1993, arbeidet hun en tid som advokatfullmektig/advokat i Stavanger før hun gikk inn i politiet. Sunde arbeidet som politijurist i Stavanger til hun i 1998 tiltrådte stilling som Statsadvokat i Rogaland.

Fra 1. mars 2003 har hun arbeidet som advokat hos Advokatfirmaet Legal ANS og gikk inn som partner fra 1. januar 2004. Sunde driver alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på prosedyre i både sivile saker og straffesaker.

Gjennom sin tjenestetid i departementet deltok Sunde i forhandlingene med EU vedrørende EØS-avtalen. Hun har også undervist i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI Stavanger i tre år, og satt over en fem års periode i styret i Sør-Rogaland krets av den norske Advokatforening.

Epost: ims@legal.no
Telefon: 90879273