Om oss

Vår historie

Advokatfirmaet Legal AS er en fortsettelse av den advokatpraksis som daværende høyesterettsadvokat Olav T. Laake etablerte i 1963. Da Laake ble dommer i 1976 overtok høyesterettsadvokat Atle Helljesen praksisen. Atle Helljesen hadde da vært ansatt hos Laake siden 1971.

Atle Helljesen drev firmaet i kontorfellesskap med flere advokater fram til 1996, da kontorfellesskapet fikk fellesbetegnelsen Legal.

Advokatfirmaet Legal i sin nåværende form, ble etablert 01.01.03, og består i dag av advokat (H) Frode Jæger Folkestad, advokat (H) Inger Marie Sunde og advokat Eirik Myhre. Fra 01.01.2018 omdannet vi fra ANS til AS og advokat Eyolf Lund, advokat Sigurd Rønningen og advokat Niels-Christian Schelver Petersen gikk inn som partnere.

Ida Gjerseth er ansatt som fast advokat.

Høyesterettsadvokat Atle Helljesen trådte i 2015 ut som partner, og er nå i kontorfellesskap med Legal.

Advokatkontoret har i mer enn 40 år vært et markert og kjent advokatkontor i Rogaland, og har vært involvert i mange omtalte rettssaker. Tradisjonelt har hovedvekten av oppdragene vært prosedyre og annen konflikthåndtering for private klienter. Vår målsetting er også å kunne ivareta klientenes næringsinteresser.

Firmaet har bestandig vært kjent for en uredd og sosial profil i sitt arbeid, og for å utføre oppdragene innenfor rimelige kostnader.