Permittering som følge av koronaviruset

Mange bedrifter vurderer i dag permitteringer som følge av koronaviruset. Det er det for mange virksomheter også grunnlag for slikt. Arbeidsgiver skal fremdeles betale lønn i den såkalte arbeidsgiverperioden. Regjeringen har i dag justert ned denne perioden til to dager. Fristen for å varsle om permittering (før den iverksettes er også to dager)

Etter dette vil den ansatte kunne ha rett til dagpenger fra NAV, forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt. Se nærmere på NAVs hjemmesider: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert)

Dersom arbeidsgiver ønsker å beholde deler av arbeidstokken i arbeid, vil det måtte foretas en utvelgelse av hvem som skal permitteres og hvem som skal arbeide. Utvelgelsen i denne sammenheng må være saklig begrunnet. Avveiningene kan til dels være kompliserte.  Verdt å huske er at permitteringer er av midlertidig karakter.

En utvelgelse på bakgrunn av ansiennitet vil vanligvis være saklig, men en slik utvelgelse kan fravikes dersom faglige kvalifikasjoner (arbeidstakers behov) eller sosiale hensyn utgjør tilstrekkelig grunn.  Arbeidsgiver kan vurdere om det er funksjoner og arbeidsoppgaver man ikke har behov for i permitteringsperioden, og som derfor kan unnværes.

Dette innebærer ofte at det er personer som sitter i stillinger det ikke er behov for blir permittert.

Merk at dersom arbeidsgiver har annet, midlertidig arbeid å tilby arbeidstakeren, vil ikke permitteringer kunne gjennomføres selv om vilkåret om saklig grunn er oppfylt.

Det er ikke et krav om at det gjennomføres individuelle drøftelsesmøter drøftelser ved i forkant av slike permitteringer. Det er imidlertid et krav om nødvendig informasjon.

Vårt kontor har lang erfaring med bistand i arbeidsrett til virksomheter og privatpersoner. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat i denne sammenheng dersom du lurer på noe i denne sammenheng.